Bloghttp://karoltill.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskAký bol rok 2012 v mestskej časti Košice Staré-Mesto? (karoltill)Minulého roku v októbri som dostal príležitosť spolupodieľať sa na fungovaní samosprávy mestskej časti Košice - Staré Mesto vo funkcii prednostu.  K tejto úlohe a zodpovednosti som pristupoval s patričnou dávkou rešpektu a taktiež očakávaní, nakoľko Staré Mesto patrí medzi kľúčové mestské časti v Košiciach. V tomto blogu sa pokúsim zhodnotiť stav a vývoj mestskej časti v oblasti poskytovania služieb občanom a taktiež kompetencií , ktoré mi boli zverené.  Takýto stručný odpočet považujem za dôležitý vzhľadom k dôležitosti funkcií zverených miestnej samospráve a z môjho pohľadu nízkej informovanosti  občanov o tom, čo pre nich mestská časť robí, resp. robiť môže.Tue, 01 Jan 2013 23:29:33 +0100https://karoltill.blog.sme.sk/c/317282/Aky-bol-rok-2012-v-mestskej-casti-Kosice-Stare-Mesto.html?ref=rss